Dotační programy - UMIKOV výrobce techniky pro dopravu dřeva a mechanizace

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dotační programy

O NÁS
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020
Rekonstrukce objektů a výrobní hala UMIKOV CZ s.r.o.
Rekonstrukce objektu a výstavba nové výrobní haly, skladu a administrativy, který umožní zkvalitnění výroby, optimalizaci výrobních kapacit ,
zvýšení výrobní plochy a lepší využití stávajícího areálu. Současně bude do budoucna možný další rozvoj v oblasti podporovaných činností a úspora nákladů.

========================================================================================================

Dotační program Slovensko :

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Číslo výzvy:  26/PRV/2017
pre opatrenie:            8  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
podopatrenie:            8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017         Dátum uzavretia výzvy: 20. 4. 2018

Pro více informací kontaktujte: p. Vaško na telefonu +420 777062710, nebo email: vasko@umikov.cz
                                            p.Gutmanová na telefonu +420 606 620 710 nebo email : gutmanova@umikov.cz
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky